Maskiner för de flesta arbeten i betong

Borra, bila, såga, slipa m.m.

Maskiner för grävning, markplanering m.m.