Gasolpris


Byte

P11 - 415 kr

PC10 - 385 kr

P6/PA6 - 305 kr

PC5 - 270 kr

Gasolpris


Köp inkl. gasol

P11 - 1.450 kr

PA11 - 1.650 kr

PC10 - 1.650 kr

P6/PA6 - 1.150 kr

PC5 - 1.350 kr

Gas

Acetylen, Argon, Oxygen, Arcal m.m.

från ALbee PROFESSIONAL

Priser inkl. moms


Byte till komposit från stål/aluminium 700 kr + fyllning