Gasolpris


Byte

P11 - 395 kr

PC10 - 365 kr

P6/PA6 - 295 kr

PC5 - 260 kr

Gasolpris


Köp inkl. gasol

P11 - 1.300 kr

PA11 - 1.500 kr

PC10 - 1.500 kr

P6/PA6 - 1.075 kr

PC5 - 1.275 kr

Gas

Acetylen, Argon, Oxygen, Arcal m.m.

från ALbee PROFESSIONAL

Priser inkl. moms


Byte till komposit från stål/aluminium 680 kr + fyllning